Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου
1.ΣΚΟΠΟΣ
Αυτό το έγγραφο εκθέτει τις δεσμεύσεις του Διαδικτυακού μας Τόπου για το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεχθεί.

2.ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα που οικειοθελώς μας παραχωρείτε κατά την δήλωση εγγραφής σας στον Διαδικτυακό μας Τόπο , συμπεριλαμβανομένου της ταυτότητας του χρήστη (User ID) και της ισχύουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το μοναδικό δεδομένο που αυτομάτως συλλέγεται από τον Διαδικτυακό μας Τόπο είναι η διεύθυνση του υπολογιστή σας (IP address). Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι, ο Διαδικτυακός μας Τόπος δύναται να θέσει σε εφαρμογή μια αυτόματη διαδικασία ανίχνευσης (cookie) την οποία να μπορείτε να μπλοκάρετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Τα συγκεκριμένα cookies είναι τα λεγόμενα tracking cookies της google analytics τα οποία απλά καταγράφουν την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού μας τόπου και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς σας.

3.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα δεδομένα που δηλώνονται στον Ιστοχώρο ως υποχρεωτικά είναι απαραίτητα  προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (Αγορά Προϊόντων). Αυτή η επεξεργασία έχει αναφερθεί-γνωστοποιηθεί στην αρμόδια τοπική αρχή σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

4.ΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας δεν μεταδίδονται σε τρίτα  πρόσωπα . Όμως, Διαδικτυακός μας Τόπος  δύναται να αποκαλύψει δεδομένα σας όπου κρίνεται υποχρεωτικό από τον νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου ή προκειμένου να  προστατεύσει τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία του.

5.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Διαδικτυακός μας Τόπος δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και ακολουθεί όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο απώλειας , καταστροφής ή κακής χρήσης τους.

6.ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται στον χώρο φιλοξενίας του Διαδικτυακού μας Τόπου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς όπως αυτοί εξετέθησαν ανωτέρω. Πέραν αυτού, τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για σκοπούς στατιστικής και  δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.
 
7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να διορθώσετε τα δεδομένα σας είτε αποστέλλοντας μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marylides.com είτε καλώντας μας στο 2103236764